Menu Close

Atviri duomenys

(atnaujinta 2021-09-06)

          Atviri duomenys – tai laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ tokios informacijos neteikia, nes netvarko tokios informacijos rinkmenų.

 

Skip to content