Menu Close

PILIETINĖ INICIATYVA „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“

Kovo 11-ąją minime 33-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines.

„GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“ plazdenantis vaikų rankomis pagamintomis vėliavėlėmis, mintimis sugrąžina mus į 1990-ųjų metų svarbius Lietuvai istorinius įvykius. Dauguma iš mūsų esame šių įvykių liudininkai ir labai gerai suprantame, kokia trapi gali būti valstybės Laisvė…

 Prisimename, kokiomis sąlygomis ir kaip buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė 1990 metais, kaip ji buvo ginama, kaip buvo siekiama jos įtvirtinimo, sustiprinimo ir tarptautinio pripažinimo. Šiandien gyvename laisvi ir nepriklausomi. Ugdykime savo pavyzdžiu mūsų mažųjų širdelėse supratimą, kas yra pagarba, meilė savo kraštui. Kalbėkimės su vaikais apie Lietuvos istoriją žaismingais kūrybiškais darbeliais ar iškilių žmonių, sukurtais eilėraštukais. Auginkime Lietuvai brandžią, vieningą besididžiuojančią savo valstybe kartą.

Linkime Ukrainos žmonėms stiprybės sunkioje kovoje dėl savo šalies laisvės.

Skip to content