Menu Close

PASAKŲ SEKIMO POPIETĖS „KELIONĖ Į LIETUVIŠKŲ PASAKŲ ŠALĮ“

Vasario paskutinę savaitę (26-29d.) lietuvių kalbos dienų renginiai-pasakų sekimo popietės lopšelį-darželį pavertė pasakų karalyste, kurioje vaikai pavirto pasakų personažais ir sekė pasakas vieni kitiems.

         Šios savaitės ugdomoji veikla orientuota lietuviško žodžio skambesio pajautimui. „Kelionė į Lietuviškų pasakų šalį“ suteikė ypatingų emocijų ugdytiniams ir visiems, dalyvavusiems pasakų inscenizavime. Pasakų herojais tapo ne tik lopšelio-darželio vaikai, bet ir tėvai, mokytojos, kurie visi drauge sekė, vaidino, inscenizavo pasakas lietuviškai. Ugdytiniai ne tik klausėsi, bet ir patys kūrė, vaidino, inscenizavo jau žinomas pasakas: ,,Grybų karas“, ,,Ropė“, ,,Varna ir sūris“, ,,Ožka ir vilkas“, ,,Katinėlis ir gaidelis”. Susipažino ir su dar nežinomomis pasakomis – ,,Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti“, ,,Pagrandukas”, ,,Senoji pelėda ir jaunieji pelėdžiukai”, ,,Lapė gudragalvė“, ,,Pelės ir katinas”, ,,Senelis ir ožka”. Ugdytiniai vaidinimams rinkosi ne tik įvairias lėles, bet ir patys įsijautė į personažus: ožiukus, senelius, kačiukus, vilkus, pelėdžiukus ir kitus personažus. Lopšelio-darželio priešmokyklinukai pademonstravo laisvo skaitymo įgūdžius. Besiklausantieji smalsiai stebėjo, kaip iš knygos puslapių lietuviški žodžiai prabyla gražiai aiškiai tarimais žodžiais. Vaikai patyrė pasakų herojų išgyvenimus, mokėsi išlieti savo emocijas, jausmus, įgijo naujų žinių bei įgūdžių, turtino kalbą ir savo žodyną naujais retai kasdienėje kalboje vartojamais žodžiais. Pasakų svarbą vaiko gyvenime iliustruoja vokiečių poeto F. Šilerio mintis – ,,Vaikystėje mano girdėtose pasakose glūdi gilesnė prasmė negu gyvenimo pamokose“.

Skip to content